ONZE EISEN

“Wij willen gehoord worden!”
  1. Wij eisen dat kinderen niet meer worden uitgelachen.
    Wij betalen de prijs voor het gedrag van de vorige generaties. Wij kiezen niet zelf voor verre vliegtuigreizen, voor het soort eten dat op tafel komt, voor hoe we naar school gaan of gebracht worden, hoe huizen en steden worden gebouwd. Boven ons hoofd worden beslissingen genomen die ons leven slechter zullen maken. Dat is gewoon oneerlijk. Sommige politici lachen ons uit, zeggen dat we niets weten of dat het vroeger beter was omdat kinderen toen hun mond hielden.
  2. Wij eisen dat ministers eindelijk luisteren naar de echte experten, zoals de wetenschappers van het VN-klimaatpanel. Wij eisen dat ze nu een beleid opstarten dat de opwarming van de aarde onder 1.5 graad Celsius houdt.
    De opwarming van de aarde is vooral de schuld van de mensen. Mensen verbranden bijvoorbeeld steenkool en olie en kappen heel veelbossen. De gevolgen zijn nu al zichtbaar. Er zijn meer droogtes, stormen, hittegolven, overstromingen... En de gemiddelde temperatuur is nog maar met 1 graad Celsius gestegen. Als de aarde met meer dan 1,5 graad Celsius opwarmt tegen 2100, dan worden de gevolgen zeer erg. Steeds meer mensen zullen moeten vluchten omdat hun gebied onbewoonbaar wordtdoor droogte, overstromingen, extreme hitte of een tekort aan voedsel.
  3. Wij eisen dat het klimaatbeleid tegelijk ook eerlijk is.
    Klimaatvriendelijk leven moet makkelijk zijn voor iedereen. De rijken kunnen makkelijker betalen voor isolatie van hun huis, of voor een dure elektrische auto of voor een dure treinreis... De duurzame keuzes moeten goedkoper worden en de vervuilende keuzes moeten heel duur zijn of zelfs verboden worden. De armsten die niet kunnen betalen voor duurzaam vervoer, isolatie, zonnepanelen of duurzame voeding moeten financieel geholpen worden.

WIJ ZULLEN NIET LANGER ONZE MOND HOUDEN! WIJ WILLEN GEHOORD WORDEN!